رئیس کیران لی همسر مشاهده فیلم سکس خارجی دستیار خود ژول ونتورا را در بیسون بیرون کشید

Views: 68
Blonde Blake به عنوان دستیار شخصی برای تاجر Kieran Le ، که نمی مشاهده فیلم سکس خارجی گوید او همجنسگرا است ، خدمت می کند. رئیس شرکت کننده را برای دیدار با همسفر خود دعوت کرد ، بنابراین اکنون او باید زندگی خانوادگی خود را با جواهرات ونتورا پوشش دهد. مشکل این بود که رئیس همه خانم های زیبا در دفتر را به خود جلب کرد ، و او معاونی را که حین کار با دقت پشت خود را پوشانده بود راه نمی رود. دو زن که گناه ندارند فکر می کنند می توانند از زن نگران دور بمانند زیرا در صورت خیانت ازدواجشان به هم می خورد. اما اگر او از نظر اخلاقی آماده پاسخگویی به معاشقه کارفرما بدون طاعون باشد ، همسر وی نمی تواند در برابر وسوسه تجربه سوابق جدید بیشماری از مقاربت با مرد زیبایی مقاومت کند و بیدمشک انعطاف پذیرتر از شیلنگ باغ است.