دسته ای از عوضی سکسی و مشتری های خارجی فیلم سکس خاری جی

Views: 146
یک اسکادران روسپیان رسوائی برای خدمت به مشتریان خارجی که برای سمپوزیوم فیلم سکس خاری جی به روسیه آمده بودند ، دعوت شدند. بچه های با استعداد ذهنی اصرار داشتند که پیمپ با مخلوط کردن سبزیجات روسی با زنان ارزان قزاق و پشته های گسترده ، به نوعی متنوع سازی این مواد باشد. جمعیت عوضی های لعنتی تقریباً به طور روسی وارد آپارتمان شدند ، پروانه های شبانه نخبه با مشتریان خنک شدند ، گران ترین نوشیدنی ها را از پیشنهادات نوشیدند و سپس گروه غریبی را شروع کردند. رابطه جنسی مقعدی ، از blowjob ، کشش واژن ، نفوذ مضاعف سوراخ ها و سایر ترفندهای ظریف فقط برای صرفه جویی در هزینه بیشتر در سفارش به خارجی ها نشان داده شد و پس از چنین استقبال گرم ، Lovelace حرفی برای گفتن در خانه داشت.