جوجه سرخ شده عکس کیر تو کوس خارجی برای بهبود گناه

Views: 313
در بازگشت از ساحل ، بابی یک جاده کشور عکس کیر تو کوس خارجی را انتخاب می کند. او امیدوار است که مسیر را به میزان قابل توجهی کند کند ، اما ناگهان ماشین دوچرخه وی توسط گشت پلیس متوقف می شود. بدون توضیح ، راننده و همراه زیبا او ، آدریانا سیچیک ، به مرکز بازجویی منتقل می شوند. در حال حاضر در آنجا ، پلیس چندین بسته از اقلام ممنوعه را روی میز ریخته است ، که زمان یک زن و شوهر شیرین را برای یک نفره تهدید می کند. این دختر گمان نمی کند که عاشق ماشین را آغاز کرده است ، بنابراین کارفرما برای برطرف کردن تمام اتهامات ، نیاز به جستجوی کامل بدن دارد. مشکل این است که زنان در حومه در پلیس کار نمی کنند. بنابراین ، باب یا پلیس باید وارد سوراخ ها شوند و آنها می توانند جوجه های پردازش شده را به عنوان هشدار جرم هاها برای سرخ کردن از زباله ها سرخ کنند.