لوله کش کیرتوکس خفن از افتخار زن خانه دار سوءاستفاده کرد

Views: 329
زن خانه دار صبح کار نمی کند: رئیس گفت که تعطیلات روز دوم لغو شده است زیرا او باید در مواقع اضطراری به سر کار برود و سپس سینک آشپزخانه خراب شد. دخترک با عجله لوله کش را صدا کرد که در یک ثانیه مشکل را پیدا کرد و در ثانیه آن را اصلاح کرد. استاد خواسته شد تا احضار شود و از وی خواسته است تا خدمتی را كه انجام داده است بپردازد ، اما تقلب سریع و سرسختانه حاضر به پرداخت مبلغ كامل برای امور پیش پا افتاده نشد. شرم آور کیرتوکس خفن با روانی ، بطری را روی زمین انداخت و به دنبال آن سایر ظروف ، زیرا او از هوشیاری زودرس و نگرش هیستریک صاحب آپارتمان اذیت شد. دختر كوچك سعي كرد تا يك نكته را فراهم كند اما خوب است كه ساكت باشيم وگرنه با سوءاستفاده جنسي محترمانه از نيروي وحشيانه استفاده نمي كرد.