مرد عکس سکسی خارج آلفا فرعی خود را گرفت

Views: 991
دستیار شخصی جوان یک رهبر بالغ داشت که احساسات متفاوتی برای دستیار داشت. این زن رئیس را نمی خواست ، زیرا آنها عاشق مرد منتخب بودند ، اما رئیس او می خواست او را یکبار در دفتر مجازات کند. مجازات باید با یک تحقیر سخت باشد ، پس از آن مرد آلفا با یک فرد فرعی درگیر می شود و او را با پیستون محکم خود سرخ عکس سکسی خارج می کند و اسپرم را اسپری می کند. خیالات عاطفی هرگز یک رویا نبودند. سپس بلوند شروع به عصبانیت كرد ، آشپز را تحریک كرد ، به عمد اشتباهات كوچك كرد و آقا چشمگیر را از تعادل بیرون آورد.