این پسر عاشق آتشفشان کیرکوس خارجی یاس است

Views: 253
یاس بسیار جالب اسپانیایی یاس ولکان پرواز کرد تا با دوست پسرش استراحت کند. وقتی پسر بچه ها چمدان های خود را تخلیه می کرد ، کنجکاوی او در حمام شسته می شد و نمی دانست چه مواقعی کثیف او را هنگام خشک کردن موهایش انتظار کیرکوس خارجی داشت. وسلزاک پودر تالکوم را روی پوست در سشوار ریخت که وقتی هوا تهیه شد ، پودر آن را روی صورت دوست دخترش پاشید. با وجود شوخ طبع وحشتناک ، عروسک با او رفتار هوشمندانه ای نداشت - او دور اتاق فرار کرد و پسربچه اش را کشید تا با او شستشو دهد. کبوتران با تشویق عجله آدرنالین ، زیر ترفندهای تازه کننده آب عشق را آغاز کردند ...