کالسکه رایگان در ازای فیلم سکی خارجی رابطه جنسی در تاکسی

Views: 184
کیتی بلوند سکسی بدون پرسیدن در مورد کرایه به تاکسی پرید. احمق کتیبه متوجه سطح سرویس نخبگان نشده است. من خنده را به یاد می آورم که راننده خواستار هزینه شگفت انگیز شد - فیلم سکی خارجی 800 800. چشمان او به پوست سفید برفی کابین ، خلوص شگفت انگیز آن نگاه می کرد و مغز فهمید که چرا Checker Yellow به بالای دستگاه کلاس "تجاری" وصل شده است. راننده از وی خواسته فوراً مبلغی پرداخت نكرد ، زیرا او هنگام خدمت به مسافران خودشیفته اروپایی ، محدودیت خود را نشان می داد. بنابراین دخترک حال خوبی ندارد. روح مشتری از هیجان حباب می شد ، اما بلافاصله تسکین یافت که مرد پیشنهاد کرد در ازای رابطه جنسی جایی در نزدیکی بوته در بوته ، یک تخلیه برهنه یا ترافیک آزاد تخفیف دهد.