این کارتون مربوط به عکسهای سکسیخارجی تخریب شهر افسانه ای Fandela است

Views: 59
داستان های شهر Fandela در حدود چهار شخصیت کارتونی متمرکز شده است که دوست دارند همه چیز را که حرکت می کند ، سوراخی برای ضرب و شتم و مقاربت ضبط کنند. کوتوله عدالت را با جین جنگجو عکسهای سکسیخارجی شدید ، الهه چرخان پری ، جادوگر قدرتمند ولا و قلم بزرگ مشاعره انجام می دهد ، که همیشه در شبکه شرورهای شکست خورده به پایان می رسد. شما باید به چهار سیاه چال باشکوه ، جایی که کوههای طلا و کریستال با جنگ با بیهاری محافظت می شوند ، فرود بیایید.