این عروسک با لبی و سینه های کوچک هوادار فوتبال را کیرتوکس خارجی مجذوب خود می کرد

Views: 125
این زوج برای یک بازی فوتبال با هم جمع شدند ، اما دختر نمی خواست این بازی را در زمین با هواداران مستی تماشا کند. تقلب ، سردرگمی را به تصویر می کشد و از انتخاب کننده می خواهد برای انتخاب لباس برای انتشار به او کمک کند. ترفند دختر این است که او لباس زیر زیبا و زیر لباس نمی پوشاند ، و همه لباس ها کمتر از لباس دیگر است. زن جوان دوست پسر خود را پاره کیرتوکس خارجی کرد و از زیر گوشه ، گوشت لب و سینه های کوچکش به پایین نگاه کرد. وقتی یک هوادار یک دیک را در دهان خود می گذارد ، میل به رفتن به استادیوم کاملاً از بین می رود.