Truchit جاسوس شرکت ها را ساخت عکس سکسی خارجی سوپر

Views: 1144
آقای پیرس مدت ها بود که برای کشف خود آماده می شد. پسر بسیار عصبی و نگران بود که از ایده او برای مخلوط کردن مخروط های بزرگ در تجارت پشتیبانی نشود. یکی از معدود شنوندگان این میز یک سبزه عکس سکسی خارجی سوپر زیبا پریا پرایس بود که توسط رقبا برای پرداختن به ارائه وی هزینه شد. بوردوک با نگاهی به قلم گره خورده از سینه های زن فانتزی ، نتوانست این دو کلمه را با هم ترکیب کند و او شروع کرد به نگاه احمقانه به یک الاغ زیبا ، و سپس شروع به حمل حماقت کرد ، که اوج گرفتن آلت بود. به طور طبیعی ، گروه سهامداران به بازنده گوش نمی دادند ، اما وقتی خائن و دوره تقلب او را مسخره کرد ، به شدت مرطوب شد. این زن و شوهر برای رفع استرس ، مجبور به بازنشستگی به اتاق شدند. هنگامی که مخترع جاسوسی شرکتی را جذب کرد ، او یک ایده درخشان برای تبدیل این واحد به یک دستگاه جنسی داشت که در صورت عدم حضور مردان ، سه برابر بیشتر برای تقلب مشاغل زن تولید می کند.