دوربین فیلمبرداری را کیرتوکس کارتونی تنظیم کنید

Views: 408
سانیا ، ویکا و پاشا به راحتی روی نیمکت دراز کشیده بودند ، که در حال حاضر نیمی از لباس بود و ناگهان یکی از بچه ها به خاطر آورد که فراموش کرده است ضبط یک دوربین فیلمبرداری را فراموش کرده است. بدون بلند شدن از رختخواب ، او با یک دست به دکمه پاور رسید و آن را در جهت کیرتوکس کارتونی درست چرخاند و تنظیم کرد. حالا پس از تمام کارها ، وی به ویکتوریا زیبا بازگشت و شروع به بوسیدن و لمس کردن با دست خود کرد و از این طریق او و او را بیشتر تشویق کرد.