آلیس توسط یک عکس سوپر سکسی خارجی صاحب آپارتمان مسن گرفتار شده است

Views: 641
آلیس پس از آنکه یک مرد مست در خانه خود را به سمت یک جلسه کشید ، نمی خواست در یک خوابگاه زندگی کند. عیار تصمیم گرفت یک آپارتمان اجاره کند ، اما زن فقط به اندازه کافی پول برای اتاق داشت ، به این معنی که مجبور بود با مالک زندگی کند. کودک از یافتن یک اتاق کوچک با منظره ای زیبا بسیار خوشحال بود و یک صاحب سالخورده از قیمت پایین تر تقاضا کرد اما پول کافی برای پرداخت اجاره به موقع به دانش آموزانی که یکبار محتاط بودند ، پرداخت نکرد. سپس هم اتاقی عکس سوپر سکسی خارجی جوان با یک تخم مرغ پیر ، طاس و گلدان ، لقمه دهانی و بیدمشک را پیشنهاد کرد ...